Napközis nevelő

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

napközis nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű GYES-en lévő visszatérté –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásában foglalt feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tanítói diploma. Tanításban szerzett gyakorlat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Asztalosné Pap Ágnes nyújt, a 36-463-099 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete címére történő megküldésével (3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/51-158/2016 , valamint a munkakör megnevezését: napközis nevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/51-158/2016, valamint a munkakör megnevezését: napközis nevelő.

vagy

        Elektronikus úton Asztalosné Pap Ágnes részére a figedy.noszvaj@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Asztalosné Pap Ágnes, Heves megye, 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a tankerületi igazgató dönt a határozott idejű megbízásról. A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754751   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.