Logopédus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyöngyösi Tagintézménye

logopédus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Gyöngyös, Vezekényi utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény illetékességi területén logopédiai szolgáltatás biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus szakképzettség, logopédiai szakirány, vagy logopédia szakos gyógypedagógiai tanári szakképzettség, pedagógus szakvizsga (vagy annak megszerzése a jogszabály adta határidőn belül).,

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, gyógypedagógiai végzettség más szakirányon, szakon,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata.

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        motívációs levél

        Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Csuha Mária nyújt, a 36-537-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete címére történő megküldésével (3300 Eger, Cifrakapu út 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/135-14/2016 , valamint a munkakör megnevezését: logopédus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/135-14/2016, valamint a munkakör megnevezését: logopédus.

vagy

        Elektronikus úton Balázsné Csuha Mária részére a balazsne.csuhamaria@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Balázsné Csuha Mária, Heves megye, 3300 Eger, Cifrakapu út 28. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján, az Eger Tankerület igazgatója dönt a határozatlan idejű alkalmazásról. A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754750   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.