Idegennyelvtanár-angol szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Idegennyelvtanár-angol szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2457 Adony, Rákóczi Ferenc utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelvórák megtartása két tanítási nyelvű osztályokban (1-4.o.), illetve angol nyelvórák megtartása általános iskola 6-8.osztályaiban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol nyelvtanári végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        fényképes, szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orthné Horváth Marianna igazgató nyújt, a 25/231-020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete címére történő megküldésével (2457 Adony, Rákóczi Ferenc utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/065/23-86/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Idegennyelvtanár-angol szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Kallós Dezső utca 1/C. 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/065/23-86/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Idegennyelvtanár-angol szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton Orthné Horváth Marianna részére a adonyisk@oktavnet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816676   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.