Személyügyi referens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete

személyügyi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Vasút utca 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3.sz. mellékllet 42. pontja szerinti, foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

kormánytisztviselői és közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátása (pályáztatás, kinevezés, megszüntetés);
közalkalmazotti állománytábla kezelése és karbantartása;
munkaidő- és szabadságnyilvántartás vezetése; személyi anyagok kezelése és karbantartása, intézményi ellenőrzése; munkáltatói igazolások, fizetési tájékoztatók kiállítása;
KIRA illetményszámfejtő program napi szintű használata

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, humánpolitikai végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        Felhasználói szintű MS OFfice (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        KIRA illetményszámfejtő rendszer ismerete

        közalkalmazottakkal kapcsolatos munkaügyi jártasság, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll közügyektől való eltiltás hatálya alatt,

        végzettséget/végzettségeket igazoló oklevél/oklevelek másolata

        45/2012. (III.20.) Korm.rendelet szerinti fényképes önéletrajz, szakmai tapasztalat megszerzését igazoló dokumentum

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hatvani Zsuzsanna személyügyi referens nyújt, a 27/795-203 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-7/2016. , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Vasút utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-7/2016., valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens.

        Elektronikus úton Hatvani Zsuzsanna személyügyi referens részére a zsuzsanna.hatvani@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824412   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.