Földrajz-rajz szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete
Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

földrajz-rajz szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

földrajz-rajz oktatása általános iskola 5-8. évfolyamán

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú végzettség,

        büntetlen előélet

        rajz-bármely szak

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gyógypedagógiai végzettség

        2 év tanítási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előlet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létsítését nem teszi lehetővé

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bajkó Ildikó, intézményvezető nyújt, a 27-532-115 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: O-67/2016. , valamint a munkakör megnevezését: földrajz-rajz szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Vasút utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: O-67/2016., valamint a munkakör megnevezését: földrajz-rajz szakos tanár.

        Elektronikus úton Bajkó Ildikó, intézményvezető részére a godinemeth@invitel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765398   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.