Magyar - bármely szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete
Esztergály Mihály Általános Iskola

magyar - bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2161 Csomád, Irtvány utca 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

magyar és a szakpárnak megfelelő tantárgy oktatása felső tagozaton, pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, magyar - bármely szakos tanári végzettség,

        magyar - bármely szakos tanári munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ének, vagy angol, vagy matematika, vagy informatika szakpár, egyéb informatikai végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt olyan kizáró okok, amelyek a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemen Ildikó intézményvezető nyújt, a 06-30-846-2855 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: O-64/2016 , valamint a munkakör megnevezését: magyar - bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerülete címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Vasút utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: O-64/2016, valamint a munkakör megnevezését: magyar - bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton Kelemen Ildikó intézményvezető részére a kelemen@csomadsuli.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 2.

ID: 2747549   Megjelentetés dátuma: 2016.10.03.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.