Magyar-bármely szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecske Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecske Tankerülete

magyar-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4281 Létavértes, Árpád tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása, valamint egyéb tanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Magyar tanári végzettség,

        Bűntetlen előélet, cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

        Empátiakészség, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        A pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl.: munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Józsefné nyújt, a 06-52/585-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecske Tankerülete címére történő megküldésével (4130 Derecske, Rákóczi út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIk/083/633/2016 , valamint a munkakör megnevezését: magyar-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecske Tankerülete címére történő megküldésével (4130 Derecske, Rákóczi út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIk/083/633/2016, valamint a munkakör megnevezését: magyar-bármely szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828858   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.