Tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dél-Pesti Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest XXI. Kerületi Katona József Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1215 Budapest, Katona József utca 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Harmadik osztályosoknak keresünk osztálytanítót, a matematika, technika, testnevelés tantárgyak tanítására, illetve napközis foglalkozások tartására, összesen heti 22 órában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító szakos végzettség,

        - magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz, diploma másolat, sikeres elbírálás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szélinger Mária nyújt, a 2782356 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dél-Pesti Tankerülete címére történő megküldésével (1215 Budapest, Katona József utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dél-Pesti Tankerülete címére történő megküldésével (1212 Budapest, Bajcsy-Zs. utca 59/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

        Elektronikus úton Vargáné Andrási Edit részére a varganeandrasiedit@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csepeli Hírmondó - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kajo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818424   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.