Gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumba

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Súlyosan, halmozottan sérült gyermekek fejlesztő nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, oligofrénpedagógiai szakos gyógypedagógus vagy értelmileg akadályozottak szakos gyógypedagógus vagy szomatopedagógus vagy konduktor,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 20.§-nak való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mozgásfejlesztésben, mozgásterápiákban szerzett jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló tértivevény

        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Anikó Gyöngyi intézményvezető nyújt, a 52/531-690 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/082/4852/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/082/4852/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Kovács Anikó Gyöngyi intézményvezető részére a barczi@iskola.debrecen.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a pályázatok felterjesztésre kerülnek a KLIK Debreceni Tankerület Igazgatójához, aki dönt az alkalmazásról. Az alkalmazás 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761560   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.