Földrajz-testnevelés vagy földrajz-matematika szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskolába

földrajz-testnevelés vagy földrajz-matematika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

5-8.évfolyamokon testnevelés és földrajz órák megtartása, egyéb pedagógiai jellegű foglalkozások.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem, földrajz-testnevelés vagy földrajz-matematika szakos tanári végzettség,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 20.§-nak való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        oktatási intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        motivációs levél

        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló tértivevény

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urbán Antalné, intézményvezető nyújt, a 52/412-544 vagy 52/536-691 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete címére történő megküldésével (4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 9. Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/082/5366/2016 , valamint a munkakör megnevezését: földrajz-testnevelés vagy földrajz-matematika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/082/5366/2016, valamint a munkakör megnevezését: földrajz-testnevelés vagy földrajz-matematika szakos tanár.

        Elektronikus úton Urbán Antalné,intézményvezető részére a karacsony@iskola.debrecen.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a pályázatok felterjesztésre kerülnek a KLIK Debreceni Tankerület Igazgatójához, aki dönt az alkalmazásról. Az alkalmazás 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759221   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.