Tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kakucsi Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.02. - 2019.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2366 Kakucs, Hősök tere 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói feladatok ellátása, illetve a műveltségi területnek megfelelő oktatás 5.-6. évfolyamokon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító, bármely speciális képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolatai

        szakmai önéletrajz

        hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely miatt nem folytathat pedagógusi tevékenységet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marton Ilona intézményvezető nyújt, a 06-29-376-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete címére történő megküldésével (2366 Kakucs, Hősök tere 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/121/691-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete címére történő megküldésével (2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/121/691-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

        Elektronikus úton Marton Ilona intézményvezető részére a altiskola@kakucs.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826262   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.