Gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tolnay Lajos Általános Iskola

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.05. - 2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sajátos nevelési igényű és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók oktatása-nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak, vagy gyógypedagógus, vagy pszichopedagógiai szakirányú végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolatai

        szakmai önéletrajz

        hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely miatt nem folytathat pedagógusi tevékenységet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urbánné Kovács Eszter intézményvezető nyújt, a 06-29-370-039 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete címére történő megküldésével (2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/121/115-23/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete címére történő megküldésével (2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/121/115-23/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Urbánné Kovács Eszter intézményvezető részére a tolnayisk@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813066   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.