Tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2347 Bugyi, Teleki utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alsó tagozatos tanulók oktatása-nevelése: tanórai oktatás, tanórán kívüli foglalkozások vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító, bármely speciális képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolatai

        szakmai önéletrajz

        hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely miatt nem folytathat pedagógusi tevékenységet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Mihály Istvánné intézményvezető nyújt, a 09-29-347-059 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete címére történő megküldésével (2347 Bugyi , Teleki utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/121/485-10/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete címére történő megküldésével (2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/121/485-10/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

        Elektronikus úton Németh Mihály Istvánné intézményvezető részére a bugyisuli@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756439   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.