Gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2371 Dabas, Rákóczi Ferenc utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanulásban akadályozott gyermekek speciális oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak, vagy gyógypedagógus, vagy pszichopedagógiai szakirányú végzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolatai

        szakmai önéletrajz

        hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely miatt nem folytathat pedagógusi tevékenységet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tokné Járomi Ilona intézményvezető nyújt, a 06-29-364-260 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete címére történő megküldésével (2371 Dabas, Rákóczi Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/121/549-5/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete címére történő megküldésével (2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/121/549-5/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Tokné Járomi Ilona intézményvezető részére a iskola@rakoczi-dabas.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756433   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.