Tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cigándi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cigándi Tankerülete

Tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.15-től. 2017. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3963 Karcsa, Szabadság utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Napközis feladatok ellátása, az intézmény padagógiai programjában foglaltak maradéktalan betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Tanító,

        Pedagógus munkakörben eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata,három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Sándor Csabáné nyújt, a 06/47/342-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cigándi Tankerülete címére történő megküldésével (3963 Karcsa, Szabadság utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/041/117-23/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cigándi Tankerülete címére történő megküldésével (3973 Cigánd, Fő utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/041/117-23/2016, valamint a munkakör megnevezését: Tanító.

        Elektronikus úton Balogh Sándor Csabáné részére a iskkarcsa@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Balogh Sándor Csabáné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3963 Karcsa, Szabadság utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750007   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.