Tagintézmény- vezető

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Cházár András EGYMI Kollégium és Gyermekotthon Simon Antal Tagintézménye

Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01.-2021.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Naszály út 29.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény szakszerű és törvényes irányításában való közreműködés és döntéshozatal, az intézményegység működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más határkörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus végzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1) bekezdés és 67.§ (4) - (9) bekezdései, illetve a 3. számú mellékletben előírtak alapján.,

        Büntetlen előélet. Tizennyolcadik év feletti, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok. Erkölcsi bizonyítvány. A legalább 5 éves szakmai gyakorlat igazolása. A tagintézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési terv. Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/14-173/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Tagintézmény- vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/14-173/2016, valamint a munkakör megnevezését: Tagintézmény- vezető.

        Személyesen: Arató Istvánné, Pest megye, 2700 Cegléd, Malom tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nevelőtestület véleménye és az intézményvezető javaslata alapján a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot postai úton két azonos szövegű és mellékletű példányban (egyiket nem összefűzve) kérünk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731308   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.