Alapfokú művészeti iskola intézményegység-vezetői megbízás

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Alapfokú művészeti iskola intézményegység-vezetői megbízás (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01.-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2244 Úri, Rákóczi út 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Alapfokú Művészeti Iskola szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, , egyetem művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (3) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.,

        Pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

        Büntetlen előélet. Tizennyolcadik év feletti, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok. Erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez. Az Alapfokú Művészeti Iskola intézményegységére vonatkozó vezetői program.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/14-194/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Alapfokú művészeti iskola intézményegység-vezetői megbízás.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/14-194/2016, valamint a munkakör megnevezését: Alapfokú művészeti iskola intézményegység-vezetői megbízás.

        Személyesen: Arató Istvánné, Pest megye, 2700 Cegléd, Malom tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nevelőtestület véleménye és az intézményvezető javaslatának meghallgatása után a tankerületi igazgató dönt.
A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati anyagot két azonos szövegű és mellékletű példányban (egyiket nem összefűzve) kérünk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.urisuli.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763455   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.