Gyógypedagógus/ Pszichológus/ Konduktor

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Üllői Tagintézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Üllői Tagintézménye

Gyógypedagógus/ Pszichológus/ Konduktor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Vecsés Járás, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Üllői tagintézményvezető utasítása, valamint a szakértői bizottság javaslata alapján, komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egyetem, gyógypedagógus. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte. Továbbá rendelet 33.§ (1) bekezdése szerint szakvizsga és a 6. mellékletében előírt végzettség megléte.,

        Büntetlen előélet. Tizennyolcadik év feletti, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek. "B"- kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok. Erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Üllői Tagintézménye címére történő megküldésével (2225 Üllő, Pesti út 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/14-178/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus/ Pszichológus/ Konduktor.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Üllői Tagintézménye címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/14-178/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus/ Pszichológus/ Konduktor.

vagy

        Elektronikus úton József Éva tagintézményvezető részére a ullo.pmpsz@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: József Éva tagintézményvezető, Pest megye, 2225 Üllő, Pesti út 98. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázati dokumentumok megfelelnek a pályázati kiírás feltételinek, személyes meghallgatás történik. A végső elbíráslásra azt követően kerül sor.
A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Üllői Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátási kötelezettsée Vecsés Járás területére terjed ki (Vecsés, Maglód, Üllő, Ecser.)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751413   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.