Gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykátai Tagintézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

PMPSZ Nagykátai Tagintézménye

Gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2014.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2760 Nagykáta, Szabadság tér 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyógypedagógiai vizsgálatok, terápiák.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, gyógypedagógiai végzettség a 15/2013 EMMI rendelet 6. melléklete alapján,

§         Büntetlen előélet

§         Cselekvőképesség

§         Tizennyolcadik év feletti

§         Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         Legalább 1 - 3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Pedagógus szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz

§         Képzettségeket igazoló dokumentumok

§         Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti

§         Erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén megküldendő)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Turák Kornélia megbízott Tagintézmény-Vezető nyújt, a 06-29-440-499 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykátai Tagintézménye címére történő megküldésével (2760 Nagykáta , Szabadság tér 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33-75/2014/KLIK/1200 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykátai Tagintézménye címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33-75/2014/KLIK/1200, valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.

§         Elektronikus úton Némethné Turák Kornélia megbízott Tagintézmény-Vezető részére a nevtan.nagykata@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Némethné Turák Kornélia megbízott Tagintézmény-Vezető, Pest megye, 2760 Nagykáta, Szabadság tér 18. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázati dokumentumok megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek, személyes meghallgatás történik. A végső elbírálásra azt követően kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező. Illetmény és juttatások a 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet szerint.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 31.

ID: 1704916   Megjelentetés dátuma: 2014.04.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.