Gyermek neurológus, gyermekpszichiáter szakorvos

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye

Gyermek neurológus, gyermekpszichiáter szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1077 Budapest, Dohány utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakértői bizottság vizsgálataihoz orvosi vizsgálatok végzése, a beérkezett vizsgálati anyagok, kérelmek orvosi anyagának elemzése, a gyermek továbbküldése szakorvosi vizsgálatra, amennyiben az szükséges.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, gyermek- és ifjúsági pszichiátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat, illetve gyermekneurológia szakorvos, orvosi végzettség. A 15/2013. (II. 26.) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló EMMI rendelet 33.§ (1) bekezdése szerint szakvizsga és a 6. mellékletében előírt végzettség megléte. Továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.,

        Szakorvosi munkában - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet. Tizennyolcadik év feletti, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakszolgálati intézményben, szakértői bizottsági feladat végzésében szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok. Erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye címére történő megküldésével (1077 Budapest, Dohány utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/14-185/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gyermek neurológus, gyermekpszichiáter szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/14-185/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gyermek neurológus, gyermekpszichiáter szakorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

További információt a pmpsz.budapest@gmail.com e-mail címen tud kérni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761514   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.