Ügyviteli dolgozó

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye

Ügyviteli dolgozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1077 Budapest, Dohány utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nyilvántartásokat vezet, elvégzi a gépírási feladatokat, iktatja és postázza a leveleket, jegyzőkönyvet vezet, archiválja a dokumentumokat, végzi a kötelező adatszolgáltatásokat. Közvetlen kapcsolatot tart a tagintézménybe érkező szülőkkel, kliensekkel, intézi ügyeiket. Jelentést, útiköltség elszámolást készít, határidőre beküld. Közreműködik a vizsgálatok kapcsán (értesítés, anyagok előkészítése). Gondozza az ellátottak kartonjait. Kezeli a telefont, telefonüzeneteket. Iktatja a beérkező és kimenő iratokat, gondoskodik tárolásukról, követi a hatáidőket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Büntetlen előélet. Tizennyolcadik év feletti, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakterületnek megfelelő szakirányú OKJ képesítés. Szakszolgálati intézményben, szakértői bizottságban szerzett szakmai gyakorlat. Gépírás (tízujjas vakírás), adminisztárciós munkában jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz (europass). Képzettségeket igazoló dokumentumok. Erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye címére történő megküldésével (1077 Budapest, Dohány utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/14-188/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyviteli dolgozó.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/14-188/2016, valamint a munkakör megnevezését: Ügyviteli dolgozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761460   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.