Informatika szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola

Informatika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2700 Cegléd, Eötvös tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Informatika oktatás, az intézmény pedagógiai programja, tantárgy felosztása, feladat ellátási terve és éves munkatervének elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, informatika szakos tanár. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.,

        Általános iskolában végzett oktató-nevelő munka. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet. Tizennyolcadik év feletti, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, matematika szak,

        Általános iskolában végzett oktató-nevelő munka.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok. Erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rimóczi Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/474-1889 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Eötvös tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/359-30/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Informatika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/359-30/2016, valamint a munkakör megnevezését: Informatika szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton Rimóczi Gábor intézményvezető részére a info@ctmi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ctmi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831792   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.