Angol-magyar szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XXIII. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest XXIII. Kerületi Fekete István Általános Iskola

angol-magyar szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1237 Budapest, Nyír utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskola felső tagozatán angol ill. magyar nyelv és irodalom oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol-magyar nyelv és irodalom,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth László Istvánné nyújt, a 1/283-1382 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XXIII. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/208/32/2016 , valamint a munkakör megnevezését: angol-magyar szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XXIII. Tankerülete címére történő megküldésével (1239 Budapest, Sodronyos utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/208/32/2016, valamint a munkakör megnevezését: angol-magyar szakos tanár.

        Elektronikus úton Horváth László Istvánné intézményvezető asszony részére a ejoli1@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824438   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.