Napközis tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XXIII. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest XXIII. Kerületi Mikszáth Kálmán Általános Iskola

napközis tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.07. - 2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1239 Budapest, Sodronyos utca 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alsós tanítói feladatok ellátása, napközis foglalkoztatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Makra Ágnes intézményvezető asszony nyújt, a 30/983-3291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XXIII. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/208/32/2016 , valamint a munkakör megnevezését: napközis tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XXIII. Tankerülete címére történő megküldésével (1239 Budapest, Sodronyos utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/208/32/2016, valamint a munkakör megnevezését: napközis tanító.

        Elektronikus úton Szabóné Makra Ágnes intézményvezető asszony részére a makresz@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745986   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.