Technika-informatika szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XXIII. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest XXIII. Kerületi Török Flóris Általános Iskola

technika-informatika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskola felső tagozatán technika-informatika tantárgy oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, technika-informatika szak,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ECDL oktatói, vizsgáztatói végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Gyula István intézményvezető nyújt, a 30/406-4411 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XXIII. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/208/32/2016 , valamint a munkakör megnevezését: technika-informatika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XXIII. Tankerülete címére történő megküldésével (1239 Budapest, Sodronyos utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/208/32/2016, valamint a munkakör megnevezését: technika-informatika szakos tanár.

        Elektronikus úton Kocsis Gyula István intézményvezető részére a tfai.bp23.ig@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745913   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.