Belső ellenőr

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XXI. Tankerülete
Dél-Pest Tankerület

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1212 Budapest, Bajcsy-Zs. utca 59/a.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012 (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 65. pontja alapján

Ellátandó feladatok:

A Tankerület működési körébe tartozó intézményeknél az - éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések végrehajtása, - belső ellenőrzési jelentések összeállítása, - nyilvántartás vezetése az elvégzett ellenőrzésekről, - az ellenőrzések alapján megtett intézkedések nyomon követése; a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Belső ellenőrzési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 65. pontja szerinti végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - közigazgatásban hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - Motivációs levél, szakmai önéletrajz (45/2012. Korm. rendelet 8. § figyelembevételével), diploma másolatok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tőkés Margit nyújt, a 06/1/7958213 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XXI. Tankerülete címére történő megküldésével (1212 Budapest, Bajcsy-Zs. út 59/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/206/........../ , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XXI. Tankerülete címére történő megküldésével (1212 Budapest, Bajcsy-Zs. utca 59/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/206/........../, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

vagy

        Elektronikus úton Tőkés Margit részére a margit.tokes@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745958   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.