Iskolai laboráns

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kastélydombi Általános Iskola

iskolai laboráns

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1188 , Nemes utca 56-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"Intézményi szintű feladatokat lát el, részt vesz az általános jellegű közvetlen pedagógiai munkában, illetve az előkészítésben.
• Egyezteti a pedagógussal a tanórai foglalkozásokhoz szükséges teendőkről, előkészíti a tanórához szükséges kísérletekhez az eszközöket.
• Közreműködik a tanórai foglalkozásokon a kísérletek lebonyolításában.
• Közreműködik a szertár karbantartásában, a veszélyes anyagokat megfelelő módon kezeli és azokról nyilvántartást vezet. A keletkező veszélyes hulladék elszállításáról gondoskodik.
• Oktatási tevékenysége keretében: egyeztet a tanárral a tanórán elvégzendő feladatokról és előkészíti a szükséges eszközöket.
• Rendszergazda irányítása mellett segíti az informatikai rendszer működését. Tanórákon segíti a pedagógusokat az oktatást segítő eszközök használatában. "

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, környezetvédelem/vegyipari/általános laboráns és informatikai képesítés,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű csapatmunka,

        Jó szintű gyermek szeretet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        motivációs levél

        diploma másolat

        erkölcsi bizonyítvány ( a kinevezéshez)

        A TÁRGYBAN KÉRJÜK FELTÜNTETNI - LABORÁNS -

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Éva nyújt, a 06-1291-3133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/203/70-162/2016 , valamint a munkakör megnevezését: iskolai laboráns.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerülete címére történő megküldésével (1181 Budapest, Üllői út 453. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/203/70-162/2016, valamint a munkakör megnevezését: iskolai laboráns.

        Elektronikus úton Kovács Éva részére a kovacse@kastelydomb.axelero.net E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750035   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.