Pedagógiai asszisztens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1184 , Lakatos út 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai folyamatok és tevékenységek, valamint a pedagógusok és az iskolavezetés munkájának segítése. A tanulókkal kapcsolatos adminisztratív feladatok, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, kísérések, ügyeletek, stb. végzése, illetve ezek segítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, pedagógiai asszisztensi képesítés,

        szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

        erkölcsi bizonyítvány ( a kinevezéshez)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kuba Gábor intézményvezető nyújt, a +36-20-362-3212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerülete címére történő megküldésével (1184 Budapest, Lakatos út 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/203/70-128/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerülete címére történő megküldésével (1181 Budapest, Üllői út 453. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/203/70-128/2016, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton Kuba Gábor intézményvezető részére a titkarsag@eotvosbp18.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 24.

ID: 2735874   Megjelentetés dátuma: 2016.09.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.