Testnevelés szakos ált. isk. tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Brassó Utcai Általános Iskola

Testnevelés szakos ált. isk. tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.23-2017.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1182 Budapest, Brassó utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felső tagozatos testnevelés tantárgy oktatása, valamint felső tagozatos napközis feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Testnevelés szakos ált. isk. tanár,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet és foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem állás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Hálózatismeret,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kreatív gondolkodás,

        Jó szintű döntéshozatal,

        Jó szintű problémamegoldás,

        Jó szintű előrelátás,

        Jó szintű hatékony tanulás,

        Jó szintű felelősség,

        Jó szintű önértékelés,

        Jó szintű együttműködés,

        Jó szintű tisztesség,

        Jó szintű őszinteség,

        Kiváló szintű tolerancia,

        Jó szintű empátia,

        Jó szintű türelem,

        Jó szintű kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tasnádi András intézményvezető nyújt, a 2918323 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerülete címére történő megküldésével (1182 Budapest, Brassó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/203/70-116/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Testnevelés szakos ált. isk. tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerülete címére történő megküldésével (1181 Budapest, Üllői út 453. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/203/70-116/2016, valamint a munkakör megnevezését: Testnevelés szakos ált. isk. tanár.

vagy

        Elektronikus úton Tasnádi András intézményvezető részére a iskola@brassoiskola.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Tasnádi András intézményvezető, Budapest, 1182 Budapest, Brassó utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 10.

ID: 2720856   Megjelentetés dátuma: 2016.09.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.