Német nemzetiségi tanító vagy tanító német műveltség területtel

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVII. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

német nemzetiségi tanító vagy tanító német műveltség területtel

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. augusztus 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 , Újlak utca 110.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alsó tagozaton napközis csoport vezetése, tanítói feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint, egyéb tanórán kívüli foglalkozások megtartása, illetve az intézményvezető által megjelölt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német nemzetiségi tanító, vagy tanító német műveltségi területtel,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sarkadi Nagy Adrien intézményvezető nyújt, a +36(1)2573998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVII. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/202/32-820/2016 , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi tanító vagy tanító német műveltség területtel.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVII. Tankerülete címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/202/32-820/2016, valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi tanító vagy tanító német műveltség területtel.

        Elektronikus úton Sarkadi Nagy Adrien részére a ujlak@ujlak.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Elektronikus úton Czotter Szilvia tanügyigazgatási referens részére a katalin.szilvia.czotter@klik.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot emailben, mindkét, a fentiekben megadott email címre egyidejűleg kérjük megküldeni. Az email tárgyában kérjük, tüntesse fel a munkakör megnevezését: „Pályázat Újlak nemzetiségi tanító”. Az emailben érkezett pályázati anyag elbírálását követően az értesített pályázók személyes beszélgetésen vesznek részt az intézmény székhelyén. Az alkalmazásról az intézményvezető javaslata alapján a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        az Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Iskola honlapján: www - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

az Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Iskola honlapján: www.ujlak.com

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827760   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.