Gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVII. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Budapest XVII. kerület utazó gyógypedagógus hálózat

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1172 , Naplás utca 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, fejlesztése többségi oktatási intézményben

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógiai végzettség,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, gyógypedagógus,

        autizmus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata

        részletes szakmai önéletrajz

        sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tabajdi Zsolt intézményvezető nyújt, a 06-1-257-0562 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVII. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/202/32-791/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus .         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVII. Tankerülete címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/202/32-791/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus .

        Elektronikus úton Tabajdi Zsolt intézményvezető részére a gyurkovics@gyurkovics.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Elektronikus úton Czotter Szilvia tanügyigazgatási referens részére a katalin.szilvia.czotter@klik.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot mindkét megadott email címre egyidejűleg kérjük megküldeni. Az email tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „Pályázat: Gyurkovics gyógypedagógus -
autizmus tapasztalattal". A pályázati anyag elbírálását követően a kiválasztott pályázók személyes beszélgetésen vesznek részt az iskolában. Az intézményvezető véleménye és javaslata alapján a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszerta - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény honlapján http://gyurkovics.hu/

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761656   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.