Tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVII. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Diadal Úti Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. augusztus 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1172 , Diadal utca 43-49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hagyományos tanítói feladatok mellett több osztály testnevelés óráinak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013
(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító ,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, tanító testnevelés speciális kollégiumi végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata

        részletes szakmai önéletrajz

        sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Raffay Gábor intézményvezető nyújt, a +36(30) 6618290 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVII. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/202/32-786/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanító .         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVII. Tankerülete címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/202/32-786/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanító .

        Elektronikus úton Raffay Gábor intézményvezető részére a diadal43@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Elektronikus úton Czotter Szilvia tanügyigazgatási referens részére a katalin.szilvia.czotter@klik.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot mindkét megadott email címre egyidejűleg kérjük megküldeni. Az email
tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „Pályázat: Diadal – tanító”. A pályázati anyag elbírálását követően a pályázók személyes beszélgetésen vesznek részt az iskolában. Az intézményvezető véleménye és javaslata alapján a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        a Diadal Úti Általános Iskola honlapján (http://diadal.hu) - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

a Diadal Úti Általános Iskola honlapján (http://diadal.hu)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750026   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.