Iskolatitkár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Centenáriumi Általános Iskola

Iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1165 Budapest, Sasvár utca 101.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény feladatellátásával összefüggő adminisztrációs teendők ellátása, iratkezelés, iktatás, irattározás, ügyviteli feladatok ellátása, tanulókkal és pedagógusokkal kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartások vezetése, elektronikus adatbázisok kezelése, postai és elektronikus küldemények küldése/fogadása, személyzeti ügyek kezelése, pedagógusok munkájának segítése, kapcsolattartás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, iskolatitkár,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, számviteli és munkaügyi végzettség,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű munkavégzés, önállóság, megbízhatóság, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítvány másolata, sikeres elbírálás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Sabáli Éva nyújt, a 06-20-240-4727 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/116/2016/KLIK/201 , valamint a munkakör megnevezését: Iskolatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/116/2016/KLIK/201, valamint a munkakör megnevezését: Iskolatitkár.

        Elektronikus úton Horváthné Sabáli Éva részére a info@centi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818878   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.