Humán referens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete

humán referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A kormányrendelet 3. sz. mellékete szerint: 42. Fogllakoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A tankerülethez tartozó közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak és kormánytisztviselők munkaügyi dokumentumainak kiadmányozásra történő előkészítése, kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, a felügyeleti szervvel, a fenntartásban lévő intézményekkel - alkalmazási iratok elkészítése, bérszámfejtés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, és az OKJ szerint: felsőfokú munkaügyi, vagy társadalombiztosítási, felsőfokú személyügyi, felsőfokú személyzeti szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A Magyar Állmakincstár Illetményszámfejtő Rendszerének (KIR3, KIRA) felhasználói szintű ismerete

        legalább 3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, humánerő-gazdálkodás szak, vagy humánszervező, vagy humánerőforrás-menedzser, vagy személyügyi végzettség és szakképzettség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű teherbírás, konfliktuskezelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél, a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti önéletrajz, igazolás arról, hogy a büntetlen előélet igazolása céljára a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése iránt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához kéremet nyújtott be, valamint az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/7/2016/KLIK/201 , valamint a munkakör megnevezését: humán referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/7/2016/KLIK/201, valamint a munkakör megnevezését: humán referens.

        Elektronikus úton Kovács Katalin tankerületi igazgató részére a katalin.kovacs@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763405   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.