Fejlesztőpedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XV- XVI. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Czabán Általános Iskola

Fejlesztőpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1152 Budapest, Széchenyi 13. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

BTM - es tanulók fejlesztése, pedagógiai diagnosztizálás, csoportfoglalkozások vezetése, a munkakörrel kapcsolatos adminisztratív munka, kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval és a Szakértői Bizottsággal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, fejlesztőpedagógusi szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló oklevél másolata

        erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XV- XVI. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/200/114-116/201 , valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztőpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XV- XVI. Tankerülete címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom tér 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/200/114-116/201, valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztőpedagógus.

        Elektronikus úton Varga László igazgató részére a varga.czaban@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828194   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.