Utazó gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XV. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI

Utazó gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, XV. kerület, XVI. kerület, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyógypedagógiai utazóhálózat tagjaként a XV. és XVI. kerületi iskolákban integráltan tanuló SNI-s autizmus spektrum zavarral élő, és/vagy beszédfogyatékos tanulók gyógypedagógiai ellátása vagy logopédiai terápiája.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Gyógypedagógus – tanulásban akadályozottak, pszichopedagógia és/vagy szomatopedagógia és/vagy logopédia szakirány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Autizmus spektrum zavar szakirány,

        Sokféle terápiában való gyakorlat (mozgásfejlesztés, autizmus spektrum zavar, stb.)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        két hónapnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány

        szakképzettséget igazoló okiratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarnai Klára intézményvezető nyújt, a 06-1-4000-503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XV. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/200/114-92/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Utazó gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XV. Tankerülete címére történő megküldésével (1152 Budapest, Széchenyi tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/200/114-92/2016, valamint a munkakör megnevezését: Utazó gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Tarnai Klára intézményvezető részére a iskola@modszertani-bp16.sulinet E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768760   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.