Portás

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIII. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskola

portás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1131 , Futár utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztosítja az iskolában folyó munka zavartalanságát Az épület és terület őrzése Portaszolgálat ellátása, a személyforgalom ellenőrzése Az intézmény beléptetési, benntartózkodási rendjének betartása, betartatása Az intézmény területének többszöri körbejárása (naponta) Szabálytalanság észlelése esetén a felettes illetve szükség esetén a hatóság értesítése Figyel arra, hogy tanítási idő alatt a tanulók az iskolát engedély nélkül ne hagyják el Gondoskodik arról, hogy az iskola területén illetéktelenek ne tartózkodjanak · A talált tárgyakat megőrzi, jogos tulajdonosának átadja ◦ A vagyonbiztonság és a higiénia megőrzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIII. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198013 , valamint a munkakör megnevezését: portás.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIII. Tankerülete címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198013, valamint a munkakör megnevezését: portás.

        Elektronikus úton intézményvezető részére a ejaibp13@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822324   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.