Gyógypedagógus, oktató tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XII. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium

gyógypedagógus, oktató tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.05.-2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Hegyhát utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók szakképzésében szakmai gyakorlat tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló oklevél másolatat

        30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól való eltíltás hatálya alatt

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona Gáborné nyújt, a 275-4297 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XII. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Klik/187/1005-18/201 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus, oktató tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XII. Tankerülete címére történő megküldésével (1126 Budapest, Hertelendy utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Klik/187/1005-18/201, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus, oktató tanár.

        Elektronikus úton Katona Gáborné részére a titkarsag@gennaroiskola.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818502   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.