Tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1118 Budapest, Törökugrató utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelő-oktató munka alsó tagozaton, délutáni foglalkozások tartása. Az iskola pedagógiai programjában és az éves munkatervében szereplő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        - - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság, pontosság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete címére történő megküldésével (1118 Budapest, Törökugrató utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/196/1-152/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete címére történő megküldésével (1113 Budapest, Bocskai utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/196/1-152/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

vagy

        Elektronikus úton Tolnainé Darányi Éva igazgatóhelyettes részére a torokugrato@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Fretyánné Kozma Éva igazgató, Budapest, 1118 Budapest, Törökugrató utca 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nemzeti Közigazgatási Intézet - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A munkáltató eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831847   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.