Gyógypedagógiai asszisztens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

gyógypedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. január 3-tól - 2017. április 17 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1119 Budapest, Fogócska utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyógypedagógiai asszisztensi feladatok ellátása enyhe, középsúlyos, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók körében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, gyógypedagógiai asszisztens,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Györeiné Boross Csilla igazgató nyújt, a 06/1-2085814 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete címére történő megküldésével (1119 Budapest, Fogócska utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/196/1-149/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete címére történő megküldésével (1113 Budapest, Bocskai utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/196/1-149/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógiai asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton Györeiné Boross Csilla igazgató részére a boross.csilla@montaghsuli.ujbuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nemzeti Közigazgatási Intézet - 2016. november 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A jogviszony a Kjt. 21. § (2) alapján helyettesítés céljából, legfeljebb a helyettesített közalkalmazott távollétének idejéig kerül létesítésre.
A munkáltató eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830044   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.