Földrajz – történelem szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola

földrajz – történelem szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. január 26 - tól 2017. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1114 Budapest, Bartók Béla út 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Földrajz és történelem tantárgyak tanítása, szaktanári feladatok ellátása, továbbá a hatályos jogszabályok alapján elvégzendő valamennyi pedagógusi feladat, délutáni foglalkozásokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, földrajz-történelem,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikáció szóban és írásban, pontosság, precizitás, diszkréció, megfelelő stílus.,

        szakmai kiválóság, tökéletességre törekvés, fegyelmezni tudás, jó szervezői képességek,

        A legjobb tanárt keressük.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/196/1-143/2016 , valamint a munkakör megnevezését: földrajz – történelem szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete címére történő megküldésével (1113 Budapest, Bocskai utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/196/1-143/2016, valamint a munkakör megnevezését: földrajz – történelem szakos tanár.

        Elektronikus úton Homolay Károly igazgató részére a info@gardonyisuli.ujbuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nemzeti Közigazgatási Intézet - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A jogviszony a Kjt. 21. § (2) alapján helyettesítés céljából, legfeljebb a helyettesített közalkalmazott távollétének idejéig kerül létesítésre.
Fényképes önéletrajzot kérünk benyújtani.
A munkáltató eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822297   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.