Angol nyelvtanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola

angol nyelvtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1116 Budapest, Kiskőrös utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

angol nyelv tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol nyelvtanári végzettség,

        büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nevelési – oktatási intézményben angol nyelvtanár területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 2 szakmai ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pereszlényiné Kocsis Éva igazgató nyújt, a 06/1-208-4028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete címére történő megküldésével (1116 Budapest, Kiskörös utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/196/1-125/2016 , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete címére történő megküldésével (1113 Budapest, Bocskai utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/196/1-125/2016, valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nemzeti Közigazgatási Intézet - 2016. október 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769943   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.