Matematika – technika szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola

matematika – technika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. január 26- tól 2017. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1114 Budapest, Bartók Béla út 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és technika tantárgyak tanítása, szaktanári feladatok ellátása, továbbá a hatályos jogszabályok alapján elvégzendő valamennyi pedagógusi feladat, délutáni foglalkozásokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika – technika,

        5 év feletti általános iskolai szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz, diploma másolat, referenciák

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/196/1-121/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematika – technika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete címére történő megküldésével (1113 Budapest, Bocskai utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/196/1-121/2016, valamint a munkakör megnevezését: matematika – technika szakos tanár.

        Elektronikus úton Homolay Károly igazgató részére a info@gardonyisuli.ujbuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nemzeti Közigazgatási Intézet - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Fényképes önéletrajzot kérünk benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761653   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.