Magyar nyelv és irodalom tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium

magyar nyelv és irodalom tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. október 26-tól - 2019. június 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1115 Budapest, Bartók Béla út 141.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

6+6-os rendszerben működő iskolánk gimnáziumi osztályainak tanítása, érettségi vizsgára való felkészítés, érettségiztetés, tehetséggondozás, felzárkóztatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, drámapedagógiai végzettség,

        érettségiztetésben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudásné Kass Mária igazgatóhelyettes nyújt, a 06-1/2038933 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/196/1-122/2016 , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete címére történő megküldésével (1113 Budapest, Bocskai utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/196/1-122/2016, valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom tanár.

        Elektronikus úton Dudásné Kass Mária igazgató helyettes részére a kassmari@hotmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján, a kiválasztott pályázókkal történő személyes beszélgetés és a referenciák figyelembevételével az igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nemzeti Közigazgatási Intézet - 2016. október 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759233   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.