Logopédus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

logopédus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. 07. 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1084 Budapest VIII, Tolnai Lajos utca 11-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sajátos nevelési igényű tanulók logopédiai célú habilitációs-rehabilitációs fejlesztése: egyéni, kiscsoportos fejlesztés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, logopédia szakos gyógypedagógiai végzettség,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jenei Andrea igazgató nyújt, a +361/313-4464 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/193/659-24/2016 , valamint a munkakör megnevezését: logopédus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerülete címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/193/659-24/2016, valamint a munkakör megnevezését: logopédus.

        Elektronikus úton Jenei Andrea igazgató részére a titkarsag@jegymiai.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833768   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.