Könyvtárostanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

könyvtárostanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 Budapest VIII, Horváth Mihály tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolai könyvtári állomány gondozása, kölcsönzések lebonyolítása, könyvtárhasználati órák megtartása. Tankönyvfelelősi teendők ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros tanár szak,

        iskolai könyvtárban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű integrált könyvtári rendszer,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, könyvtáros tanár szak,

        Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű Corvina integrált könyvtári rendszer ismerete,

Elvárt kompetenciák:

        kiváló kommunikáció, empátia, kooperáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/193/612-17/2016 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtárostanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerülete címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/193/612-17/2016, valamint a munkakör megnevezését: könyvtárostanár.

        Elektronikus úton Lados Andrea részére a ladosandrea@f.fazekas.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828251   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.