Matematika-bármely szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola

matematika-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest VIII, Vajda Péter utca 25-31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika órák, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások megtartása, pedagógus munkakörbe tartozó egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika szakos tanár,

        pedagógus munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, informatika vagy technika tanári szak,

Elvárt kompetenciák:

        szakmai felkészültség, türelem, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/193/679-13/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerülete címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/193/679-13/2016, valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton Szabóné Szél Julianna igazgató részére a szabone.szel.julianna@vajdaiskola.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes beszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772160   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.