Népzene/népi ének tanár vagy művésztanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VI. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

népzene/népi ének tanár vagy művésztanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1063 Budapest, Szív utca 19-21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

egyéni és csoportos népi ének/népi kórus vezetése, együttműködés a népzenei tanszak tanáraival.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, népzene/vokális tanszak vagy népi ének tárgy,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        tanítási tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        népi hangszer ismerete (pl. citera ismerete) vagy párhuzamos végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz - kézzel írt, ill. motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló okiratok

        nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázattal összefüggésben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VI. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/191/2033-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: népzene/népi ének tanár vagy művésztanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VI. Tankerülete címére történő megküldésével (1064 Budapest, Vörösmarty utca 69-71. fsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/191/2033-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: népzene/népi ének tanár vagy művésztanár.

        Elektronikus úton Magyar Margit intézményvezető részére a tazi@tothaladar.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://tothaladar.hu/

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768724   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.