Gyógypedagógus - logopédia szakirány

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VI. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

gyógypedagógus - logopédia szakirány

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.07.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1064 Budapest, Vörösmarty M. utca 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

utazó gyógypedagógus hálózaton belül a sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos) gyermekek ellátása a szakértői véleményben foglaltak szerint a kerület oktatási-nevelési intézményeiben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus - logopédia szakirány,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jó szintű együttműködés, rugalmasság, empátia, szakmai elhivatottság, jó kapcsolatteremtő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázattal összefüggésben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VI. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/191/1245-7-2/20 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus - logopédia szakirány.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VI. Tankerülete címére történő megküldésével (1064 Budapest, Vörösmarty utca 69-71. fsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/191/1245-7-2/20, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus - logopédia szakirány.

        Elektronikus úton Rakó József intézményvezető részére a vmai@vmai.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759185   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.