Angol nyelvtanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti V. Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium

angol nyelvtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.10.20-től 2017.08.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Reáltanoda utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelv oktatása, tehetséggondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, angol szakos nyelvtanári szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20.§ (4)-(5) bekezdésének való megfelelés)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti V. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/190/33-35/2016 , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti V. Tankerülete címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/190/33-35/2016, valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár.

        Elektronikus úton Moss László igazgató úr részére a ig@ejg.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751451   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.